1. Badania antropometryczne + analiza składu ciała.

2. Wywiad żywieniowy + ocena dotychczasowego sposobu żywienia. Zwrócenie uwagi na słabe punkty.

3. Poradnictwo w zakresie żywienia oraz układanie planów żywieniowych specjalnie potrzebowanie danej osoby.

4. Pomoc w doborze odpowiedniego programu aktywności fizycznej.

5. Zajmujemy się żywieniem w zakresie: redukcji tkanki tłuszczowej, dietetyki sportowej, żywieniem kobiet ciężarnych i karmiących piersią, żywieniem dzieci, niedożywieniem dzieci i osób starszych, żywieniem w różnych chorobach (m. in. cukrzyca, choroby nerek, trzustki, nowotwory, hashimoto i inne).

Koszt wizyty 150zł.
Umów wizytę